Ô tô Việt Nam vẫn là thứ xa xỉ

Ô tô Việt Nam vẫn là thứ xa xỉ

Để mua một chiếc ô tô nhập khẩu, người dân Việt Nam sẽ phải gánh chịu 15 loại thuế phí khiến nó gấp ít nhất 300% giá trị thực. Nếu tiếp tục bổ sung thêm thuế tài sản, một chiếc xe ở mức chịu thuế 1,5 tỷ sẽ phải đóng thêm hàng năm 4,5 triệu đồng và biến nó trở thành thuế chồng thuế.

Ô tô Việt Nam vẫn là thứ xa xỉ

Ô tô chỉ là một phương tiện phổ thông nhưng nó đang dẫn trở thành đối tượng cần phải đánh thuế trong mắt những người làm luật về thuế. Thậm chí nó đang được nhìn như một khoản thu tiềm năng và hấp dẫn dẫu cho chỉ là một loại tài sản hao mòn nhanh và mất giá ngay sau khi chạy được vài mét.

Hiện nay, một chiếc ô tô nhập khẩu đang phải chịu 15 loại thuế phí gồm: Thuế nhập khẩu 30% giá trị; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế VAT; Thuế thu nhập doanh nghiệp 22%; Phí trước bạ 10-15%; Phí cấp biển số 2-20 triệu đồng; Phí đăng kiểm; Phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn kỹ thuật; Phí sử dụng đường bộ (chưa bao gồm phí BOT); Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Phí bảo hiểm vật chất; Thuế BVMT trong xăng dầu; Phí thử nghiệm khí thải; Phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; Phí cấp giấy chứng nhận dãn nhán năng lương.

Thu nhập của người Việt vẫn đang ở mức thấp so với thế giới, thế nhưng những khoản thuế mà người dân chúng ta phải chịu lại cao ở top đầu thế giới mà đáng kể đến chính là chiếc ô tô – phương tiện sử dụng hàng ngày gần như là cần thiết đối với mọi gia đình.