Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình nộp thuế trước bạ đối xe xe ô tô và xe máy

Sau khi có quyết định tăng thuế trước bạ đối với ô tô và xe máy, mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra hướng dẫn về cách nộp thuế trước bạ thông qua các giao dịch điện tử. Theo đó, người mua xe phải đến nộp trực tiếp tiền hoặc kê khai các giấy tờ đến cơ quan thuế ở các trang thông tin điện tử lấy từ trên website. Cách làm này được xem là rất tiện dụng tuy nhiên lại khá khó khăn đối với người dân nông thôn. Chính vì vậy, bên cạnh hình thức nộp điện tử, người dân có thể đến nộp trực tiếp tại các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thu thuế và phí như Ngân hàng, kho bạc…

nộp thuế trước bạ đối xe xe ô tô

Đối với người nộp thuế theo hình thức internetbanking của ngân hàng hoặc vào website của Tổng cục thuế phải nộp thuế trước bạ khi được yêu cầu nhưng bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng để xác nhận các giao dịch chuyên môn với cơ quan chức năng.

Khi làm phiếu khai nộp thuế trước bạ điện tử, người dân phải khai đầy đủ thông tin theo mẫu, bao gồm: Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật; Giấy chứng nhận bảo vệ môi trường, Giấy chứng nhận kiểu loại trên mẫu tờ khai lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính.

Sau khi nộp thuế trước bạ, ngân hàng sẽ tự động trích nợ tài khoản của người nộp thuế để thực hiện quyền thông tin về chứng từ nộp thuế cho người dân cũng như cung cấp các xác thực này với cơ quan công an để tiến hành đăng ký xe.

Với trường hợp kê khai nộp thuế trực tiếp qua cơ quan thuế hoặc trực tiếp qua giao dịch điện tử phải có gắn chữ ký số của bên gửi có tính pháp lý như con dấu và chữ ký chỉ cần ghi mã hồ sơ, tên tài khoản nộp mà không cần thiết phải kê khai thông tin đặc điểm xe.