Tổng kết thị trường nhập khẩu ô tô năm 2016

Thái Lan đã soán ngôi Hàn Quốc và Trung Quốc về kim ngạch xuất khẩu ô tô nguyên chiếc tại Việt Nam.
Theo Tổng cục Hải Quan Việt Nam thống kê, năm 2016 số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan là 34.336 chiếc, giá trị kim ngạch 641 triệu USD, tăng so với 2015 là 9.217 chiếc tương đương với 200 triệu USD.
Trong khi đó, so với năm 2015 thì kim ngạch nhập khẩu ô tô của Trung Quốc và Hàn Quốc đang xuống dốc. Cụ thể, năm 2015, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc là 26.719 chiếc với hơn 1 tỷ USD giá trị thì năm 2015, con số này chỉ còn 2/3. Riêng Hàn Quốc, năm 2016 số lượng nhập khẩu là 20.204 chiếc so với 26.539 chiếc trong năm 2015. Tổng giá trị kim ngạch giảm từ 611 triệu xuống còn 296 triệu USD trong năm 2016.
Theo bảng xếp hạng của trang Neuvoo Việt Nam, quốc gia đứng thứ 4 là Nhật Bản với số lượng thay đổi không đáng kể với số lượng nhập khẩu năm 2016 là 7.209 chiếc, tăng nhẹ so với 6.150 chiếc của năm 2015. Tổng giá trị kim ngạch là 269 triệu USD so với 256 triệu USD của năm trước.
Đứng ở vị trí thứ 5 là Ấn Độ với số lượng nhập khẩu là 22,000 chiếc với tổng giá trị là 119 triệu USD.
Tổng kết số liệu thị trường nhập khẩu ô tô từ các nước vào Việt Nam năm 2016 theo tiêu chí số lượng nhập và giá trị kim ngạch ở bảng dưới đây:

nhập khẩu ô tô
nhập khẩu ô tô từ thống kê thống cục Hải Quan